> DZIAŁALNOŚĆ > System do biopsji gruboigłowej piersi wspomagany próżnią  

 

 

Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią (ang. vacuum assisted biopsy; VAB) służy do diagnostyki wszystkich zmian piersi oraz usuwania małych zmian łagodnych, a przede wszystkim do pewnego rozpoznawania raka piersi. W 2007 r. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłosiło zalecenia dotyczące stosowania biopsji grubo igłowej wspomaganej próżnią, która jest obecnie najdokładniejszą i jednocześnie małoinwazyjną metodą oceny zmian w piersi. Zastępuje ona obecnie operacyjną diagnostykę piersi. Biopsja gruboigłowa wykonana jest za pomocą aparatu wytwarzającego próżnię, pod kontrolą badania obrazowego piersi (USG). Diagnostyka wczesnych zmian nowotworowych, wykrytych w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi (mammografia przesiewowa) wymaga rozpoznania histo-patologicznego na podstawie adekwatnego materiału tkankowego pozyskanego drogą tego rodzaju biopsji. Biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią pod kontrolą mammografii cyfrowej na stole stereotaktycznym jest jedyną metodą diagnostyki mikrozwapnień podejrzanych o raka piersi.
Wyposażenie ośrodka w tego rodzaju możliwości jest warunkiem zakwalifikowania ośrodka jako tzw. breast care unit. Zgodnie z prawem obowiązującym w krajach Unii Europejskiej diagnostyka i leczenie chorób piersi będzie mogło się odbywać tylko i wyłącznie w ośrodkach typu breast care unit. Procedura biopsji piersi wspomaganej próżnią nie jest stosowana w żadnym ośrodku w regionie. Procedura jest rozpowszechniona w pozostałej części kraju (Kraków, Poznań, Wrocław – dotychczas już tysiące wykonanych zabiegów), ale całkowity brak takich urządzeń w Polsce południowo-wschodniej (!!!).

Print view Sitemap  

Department of Surgical Oncology Medical University of Lublin

ul. Staszica 11, 20-081 Lublin, tel. 081 534 43 13, fax 081 532 23 953, webmaster: Jerzy Mielko

 Powered by CMSimple